همایش اول

سخنرانان

پنل

روابط عمومی و مسوولیت اجتماعی و استراتژی بکارگیری این دو دانش

داوود زارعیان


استاد ارتباطات و روابط عمومی

امیرعباس تقی پور


مدیرکل پیشین روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی

شهرام شریف


دبیر گروه دیجیتال روزنامه ی دنیای اقتصاد

ایمان بیک


سردبیر روزنامه فناوران اطلاعات

نسیمه پوراکبری


ريیس اداره مدریت ارتباطات مخابرات

وحید قربانی


مدیر ارتباطات شرکت مبین وان

گفت و گو

چگونگی استفاده از دانش مسوولیت اجتماعی در جهت انتقال پیام

مسعود فیاضی


مدیر روابط عمومی سامسونگ

سعید کریمی


دبیر رویداد گراف‌دی

انتقال تجربه

نقش روابط عمومی و رسانه در در دریت بحران

علی کریمی


مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی‌ ، شهرداری تهران و صندوق توسعه ملی

گزارش ویدئویی

گزارش ویدئویی

حامیان رسانه ای ما

حامیان ما

ثبت نام