سخنرانان

پنل : ارزیابی معرفی مدیران عامل ارتباط‌گر

دکتر محمد خوانساری


معاون وزیر ارتباطات

امیر لعلی


مدیر روابط عمومی بانک دی

قاسم بی نیاز


مدیر روابط عمومی انرژی اتمی

دکتر ببران


استاد ارتباطات

دکتر داوود زارعیان


رییس شورای سیاست گذاری گراف‌دی
دبیر پنل

گفت و گو

دکتر علی حکیم جوادی


مدیر عامل هلدینگ بهسازان فردا بانک ملت

آرش برهمند


سردبیر پیوست

ارائه تجربه

دکتر شهاب جوانمردی


مدیرعامل هلدینگ فناپ

ثبت نام در همایش

جهت ثبت نام مبلغ را به شماره کارت مقابل واریز نمایید
فیش واریز را به همراه اطلاعات فردی به واتس آپ شماره ۰۹۰۵۷۶۷۴۶۴۱ ارسال فرمایید.

مبلغ ثبت نام حضوری : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مبلغ ثبت نام مجازی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

۳۱۹۴ - ۲۱۸۴ - ۴۶۱۰ - ۶۳۹۳

با ارائه گواهی آموزشی مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به حاضرین در رویداد
28 فروردین 1402
برگزاری پنجمین گردهمایی گراف‌دی با محوریت مدیریت وجهه سازمان 
29 فروردین 1401
معرفی مدیران ارشد ارتباط گر درچهارمین دوره گراف دی
29 فروردین 1401
تایماز سیدمصطفایی
معرفی مدیران ارشد ارتباط گر درچهارمین دوره گراف دی

حامیان رسانه ای

حامیان ما