اعضای شورای سیاستگذاری

حمید شکری خانقاه


رئیس گروه تخصصی روابط عمومی باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سوادرسانه ای یونسکو ایران

حسین اسلامی


رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران 

محمدعلی کریمی


مشاور ارتباطات و رسانه اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران

آرش سروری


برنامه‌ساز و فعال حوزه نوآوری، فناوری و استارتاپی، تسهیلگر رویدادهای استارتاپی کشور

نسیمه پوراکبری


ريیس اداره ارتباطات شرکت مخابرات ایران

مجتبی محمودی


 مدیر مسئول ماهنامه پیوست

داوود زارعیان


مدرس ارتباطات و رئیس شورای سیاست گذاری رویداد گراف‌دی

سید محمد مهدی مقدسی


عضو هیئت مدیره کشتیرانی

حسین زاده قشمی


مدیر روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

امیر بامه


مدیر روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

سعید کریمی


دبیر رویداد گراف‌دی

قاسم بی نیاز


مدیر روابط عمومی سازمان انرژی اتمی

محمدعلی ملایی


مدیر عامل مجتمع آرمان پژوهان داناک و رئیس کمیته برگزاری رویداد گراف‌دی

مونا رحمانی


مدرس ارتباطات و مدیرعامل موسسه بین المللی کنشگران  

آرمان خالقی


عضو هیئت مدیره و قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

وحید قربانی


رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی

حامیان ما

ثبت نام