همایش اول

10 فروردین 1400
همایش گراف دی

همایش آنلاین روابط عمومی | گراف دی

روابط عمومی، سمت شغلی آشنایی است که اکثرا نام آن را شنیده‌اند، اما شاید اکثر آن‌ها تصور اشتباهی درباره روابط عمومی دارند.
2 مرداد 1399
فیاضی

تنها راه حل روابط عمومی در بحران، حفظ آرامش و دوری از اقدام شتاب زده است

مدیر روابط عمومی سامسونگ تنها راه حل روابط عمومی در بحران را حفظ آرامش و دوری از اقدام شتاب زده عنوان کرد.
2 مرداد 1399
علی کریمی

سازگاری و همگرایی حقوق مشتریان و سازمان مهمترین وظیفه مدیران روابط عمومی

رییس روابط عمومی سابق بانک مرکزی سازگاری و همگرایی حقوق مشتریان و سازمان مهمترین وظیفه مدیران روابط عمومی عنوان کرد.
ثبت نام