سخنرانان

پنل

روابط عمومی و مسوولیت اجتماعی و استراتژی بکارگیری این دو دانش

تایماز سید مصطفایی


دبیر پنل

سحر سمساری


مدیر ارشد منابع انسانی شرکت پودر شیر مشهد ( دنون)

بهداد نامور


مدرس و مشاور ارتباطات، بازاریابی و برندسازی

سارا علی محمدی


سرپرست دیجیتال مارکتینگ شرکت لابراتوار دکتر اخوی

محمدرضا بیدخام


مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران

علیرضا الفت


معاون برنامه ریزی و توسعه راهبردی شرکت پرداخت الکترونیک سداد

گفت و گو

چگونگی استفاده از دانش مسوولیت اجتماعی در جهت انتقال پیام

محسن کریمی


مدیر روابط عمومی بانک خاورمیانه

سعید کریمی


دبیر رویداد گراف‌دی

انتقال تجربه

بررسی سرمايه گذاري و تامين مالي مسئولانه

محمد مهدي مومن زاده


عضو هیئت مدیره فولاد خوزستان

گزارش ویدئویی

گزارش ویدئویی

حامیان رسانه ای ما

حامیان ما

ثبت نام