همایش پنجم

5 مهر 1402

رئیس کمیته برگزاری رویداد گراف‌دی : تصویر ذهنی سازمان نزد مخاطبان شهرت سازمان را شکل می‌دهد

 تصویر سازمانی (Organizational Image) نگاه و برداشت افراد پیرامون سازمان است و بی شک، به دست آوردن و حفظ وجهه و تصویر بیرونی مثبت، یکی از […]
4 مهر 1402
شکری

عضو شورای سیاستگذاری پنجمین رویداد گراف دی : تاثیر هوش راهبرد ارتباطی بر وجهه سازمانی

با بکارگیری “هوش راهبردی ارتباطی” می توان تهدیدهای شهرت را به حداقل و فرصت های روابط عمومی را برای ایفای نقش راهبردی به حداکثر رساند. اکثر […]
3 مهر 1402
دکتر زارعیان

رییس شورای سیاستگذاری پنجمین رویداد گراف دی : تاثیر برند رهبری بر شهرت سازمانی

پنجمین رویداد گراف دی (گردهمایی روابطو عمومی های اکوسیستم فناوری و اقتصادی ) که  با محوریت «مدیریت وجهه سازمان» 17 مهر ماه برگزار می شود، مدیران […]
1 مهر 1402

عضوشورای سیاستگذاری پنجمین رویداد گراف دی:مدیریت شهرت سازمانی و تاثیرآن بر رضایت ذینفعان

پنجمین رویداد گراف دی (گردهمایی روابط عمومی های اکوسیستم فناوری و اقتصادی ) که  با محوریت «مدیریت وجهه سازمان» 17 مهر ماه برگزار می شود، مدیران […]
21 شهریور 1402

مدیران برگزیده دوره چهارم شما را به رقابت دعوت می کنند؛

فراخوان انتخاب مدیران عامل تاثیر گذار در حوزه “مدیریت وجهه سازمانی” در پنجمین رویداد گراف دی که 17 مهرماه در مرکز همایش های اتاق بازرگانی ایران […]
ثبت نام