مسوولیت اجتماعی مشارکت تیمی را افزایش می‌دهد / مشتری آگاه، یک فرصت است، نه تهدید

الفت

معاون برنامهریزی و توسعه پرداخت الکترونیک سداد با اشاره به لزوم هدفمندسازی مسولیت اجتماعی و تبلیغات، گفت: یکی از ابزارهای نفوذ در بازار مسوولیت اجتماعی است که مشارکت تیمی را افزایش می‌دهد و به نوعی محیط جذابی برای کارکنان ایجاد می کند

علیرضا الفت، معاون برنامهریزی و توسعه پرداخت الکترونیک سداد درپنل با موضوع «روابط عمومی و مسوولیت اجتماعی و استراتژی به کارگیری این دو دانش» در سومین رویداد گراف دی که دهم اسفندماه برپا شد، با بیان اینکه از سال دو هزار روابط عمومی برای ایجاد دیدگاه جدید بین مردم و شرکت‌ها توسعه یافت، اظهار داشت: بعد از این دوره شکوفایی صنعتی را شاهد بودیم که با توجه به اینکه اشتباهاتی وجود داشت، دیدگاهی به وجود آمد و روابط عمومی‌ها متهم شدند به اینکه چهره شرکت‌ها را بازسازی می‌کنند.

مشتری آگاه، یک فرصت است، نه تهدید

وی افزود: تجدید فهم رابطه انسان‌ها با طبیعت، اقتصاد و اخلاق باید مورد بررسی قرار گیرد وآنچه به عنوان پایداری و توسعه پایدار در مسوولیت اجتماعی اشاره شده، ایجاد توازن بین این موارد است. ما مسوولیت اجتماعی را نمی‌توانیم با این مباحث بیگانه بدانیم. بر همین اساس، حاکمیت با چنین ارزش‌هایی مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که ارزش‌ها ابتدا مورد بحث قرار می‌گیرد و ‌به مسوولیت اجتماعی به عنوان عنصر تزیینی نگاه کرده و گاهی استراتژی را بر مبنای آن تولید می‌کنند.

الفت با بیان اینکه اگر مسوولیت اجتماعی را از ارزش‌های روابط عمومی و استراتژی بدانیم، می‌توانیم در هر حوزه‌ای به آن‌ موضوع توجه داشته باشیم و در جلسات نیز به مسوولیت اجتماعی بپردازیم، خاطر نشان کرد: در کسب و‌کار، شفافیت اصل است. به طور مثال، اگر از زیرساخت من سواستفاده می‌شود، باید اطلاع رسانی کنیم. به نظر من، مشتری آگاه، یک فرصت است، نه تهدید. این امر در حالی است برخی شرکت‌ها از اگاهی مشتریان ابا دارند.

لزوم هدفمندسازی مسولیت اجتماعی و تبلیغات

معاون برنامهریزی و توسعه پرداخت الکترونیک سداد با اشاره به اینکه هزینه‌کرد در حوزه تبلیغات و حتی مسوولیت اجتماعی باید هدفمند باشد، گفت: هزینه بسیار زیادی در حوزه تبلیغات می‌کنیم که برای بازدهی مناسب، باید هدفمند این اقدامات صورت گیرد. باید استان‌ها نیز نسبت به این موضوع بهره‌برداری کنند.

وی با بیان اینکه ما بازخوردی که از جامعه می‌گیریم بر عهده روابط عمومی است، ادامه داد: این ما هستیم که تصمیم می‌گیریم تا خوب باشیم، بد باشیم یا زشت باشیم، یا هر چیزی که در این رابطه مسوولیت اجتماعی، وفاداری و اعتماد را حاصل می‌کند. با این توصیف، مسوولیت اجتماعی به ما کمک می‌کند تا تصویر ذهنی خوبی از خود و شرکت ایجاد کنیم و از این طریق می‌‍توان در حوزه فناوری اطلاعات، بازاریابی و برندینگ کرد.

مسوولیت اجتماعی مشارکت تیمی را افزایش می‌دهد

الفت با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای نفوذ در بازار مسوولیت اجتماعی است که مشارکت تیمی را افزایش می‌دهد و به نوعی محیط جذابی برای کارکنان ایجاد می کند، گفت:مسوولیت اجتماعی شرکتی با عباراتی همچون‌ توسعه پایدار، محتوایی را به همراه دارند که برای کشف آن ممکن است مدت‌ها تدبیر و تلاش شده باشد. ارکان و ابعاد آن یعنی زیست محیطی، اجتماعی ‌و اقتصادی در مسوولیت اجتماعی بسیار ‌مهم است. به طوری که می‌توان مدعی شد که توسعه اقتصادی متوازن در کنار خدمات فنی نوعی مسوولیت اجتماعی به شمار می‌رود. در حوزه‌ حقوقی، ‌اگر ضوابط در محیط کار رعایت شود ‌و ‌پیمانکاران راضی باشند و به نوعی تلاش برای رضایت کارکنان صورت گیرد، یا حتی در حوزه اخلاقی در حالی که انفاق ‌کرده‌ و‌از سلبریتی ها برای الگوسازی استفاده‌کنیم، به مسوولیت اجتماعی نزدیکتر خواهیم بود.

معاون برنامهریزی و توسعه پرداخت الکترونیک سداد به راه اندازی کمپین روز کار خوب اشاره کرد و افزود: این کمپین متولی خاص مالی نداشت. در این کمپین، خوشحال کردن یک‌ نفر با هر شیوه‌ای به معنای کار خوب بود؛ یعنی از لبخند زدن تا رفتن به محل کار با دوچرخه و‌ الوده نکردن محیط زیست.

وی با اشاره به اینکه  دیدگاه تکنوکرات ها این است با نگاه به فناوری در این حوزه راه حلی داریم که در csr این دیدگاه هم اعمال می‌شود، گفت: یکی از مباحثمسوولیت اجتماعی، توسعه خدمات الکترونیک بوده که کرونا آن را تشدید‌کرده است. توسعه شعبه تمام الکترونیک حتی با تشخیص هویت و تسهیلات و … به صورت انلاین که نیاز به مراجعه به شعبه نباشد، در ایام کرونا برای بانک ملی محقق شد .و می‌توان این اقدام را گامی به سوی ارتقای خدمات الکترونیک دانست.

ثبت نام