مدیران بالایی و میانی کشور دغدغه تحقق مسوولیت اجتماعی را ندارند/ سودآوری از اصول مهم مسوولیت اجتماعی است

بهداد نامور

مدرس و مشاور ارتباطات، بازاریابی و برندسازی با بیان اینکه یکی از اصول مهم مسوولیت اجتماعی سودآوری است، گفت: وقتی نیروها را همسو با اهداف سازمان می‌کنیم، وارد مسوولیت اجتماعی می‌شویم اما اکنون شرکت‌ها و حتی مدیران مملکتی دغدغه تحقق مسوولیت اجتماعی را ندارند.

بهداد نامور، مدرس و مشاور ارتباطات، بازاریابی و برندسازی در بخش پنل سومین رویداد گراف دی با موضوع «روابط عمومی و مسوولیت اجتماعی و استراتژی به کارگیری این دو دانش» که دهم اسفندماه برپا شد، با بیان اینکه ما فرهنگ‌ کهن خود که یاریگر دیگران بوده است، را با csr اشتباه گرفتیم، گفت: سازمان های خیریه بسیاری در کشور داریم. از طرفی هم سازمان‌هایی داریم که به شکل حاکمیتی در ایران کار می‌کنند اما به درستی به وظایف خود عمل نمی‌کنند. مثلا ما هنگام بحران‌ها برای کمک به مردم ورود پیدا می‌کنیم و حتی آنهایی که مسوول اصلی برای این امور هستند، به وظایف خود عمل نکرده و منتظر کمک سایر نهادها می‌مانند.

وی با اشاره به اینکه واقعیت این است ما در دیدگاه مدیران ارشد سازمانها تا زمانی مسوولیت اجتماعی را به درستی درک نکنیم به بیراهه خواهیم رفت، افزود: ما سازمان‌هایی داریم که به دلیل کرونا بار ملی روی آن است و این نوع فشار مالی، فشار روحی و روانی نیز در پی دارد و با این رویکرد چنین شرکت و نهادی نمی‌تواند به خوبی به تولید بپردازد. برای همین هم مثلا می‌گوید به مخابرات رفتم با من بد صحبت کرد و از دیدگاه آن فرد آن برند خراب می‌شود و اعتماد از بین می‌رود.

چگونه مسوولیت اجتماعی را محقق سازیم؟

نامور با بیان اینکه اصل قضیه این است ما کاری در بیرون انجام می‌دهیم و فکر می‌کنیم مسوولیت اجتماعی را محقق ساختیم، اما در مقابل به نیروی داخلی شرکت توجه نمی‌کنیم، گفت: وقتی در افکار و ذهن مدیران ارشد و میانی مسوولیت اجتماعی شکل نگرفته باشد، پس نمی‌توان انتظار داشت که کارکنان هم مسوولیت اجتماعی را درک کند. بنابراین، وقتی به استراتژی مسوولیت اجتماعی می‌پردازیم، باید نگاه مدیران ارشد سازمان‌ها حتی مملکتی هم تغییر کند.

وی با اشاره به اینکه وظایف سازمانها با حوزه مسوولیتی آنها گاهی متفاوت است، تصریح کرد: مثلا یک مدیر شرکت مدعی می‌شود که کارکنان را بیمه کردم و حقوق آنها را سر موقع می‌دهم. اینها وظیفه است. حوزه بیمه تکمیلی، وضع تحصیل فرزندان و خانواده رده دوم هم بررسی می‌شود و خدماتی ارایه می‌دهد تا خودش خدمات مناسبی بدهد و اینجاست می‌گوییم مسوولیت اجتماعی در آن شرکت برای کارکنان تاحدودی محقق شده است. به طور مثال ما در ورودی شرکت صندوق صدقاتی قرار دادیم اما آیا آن صندوق صدقات با استراتژی ما همسو بوده است؟ یکسان سازی و همسوسازی اقدامات در این عرصه بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.

یکی از اصول مهم مسوولیت اجتماعی سودآوری است

مدرس و مشاور ارتباطات، بازاریابی و برندسازی با بیان اینکه ما توسعه پایدار در کشور نداریم در حالی که می‌دانیم بیکاری زیاد است، خط فقر مناسب نیست و … این معضلات اصلاح نمی‌شود، گفت: یکی از دلایل آن است که توسعه پایدار شکل نگرفته و دغدغه تحقق مسوولیت اجتماعی را نداریم.

وی با بیان اینکه باید بدانیم وقتی وارد حوزه کسب و‌کار می‌شویم بنگاه خیریه باز نکردیم، افزود: حوزه خدمات و‌نیروی انسانی، باید همسو با سوداوری شرکت باشد؛ این سوداوری یا ریالی یا اعتماد مردم است. هیچ کسب و‌کاری فقط محض رضای خدا باز نشده است، بلکه یکی از اصول مهم سودآوری است.

نامور با اشاره به اینکه حوزه مسوولیت اجتماعی و Csr هم باید سودآوری وجود داشته باشد، به تشریح معایب  csr پرداخت و گفت: شاید دخالت در کار مردم نتیجه عکسی داشته و سودی برای شرکت هم نداشته و بلکه همراه با ضرر باشد. به نظر من، اگر کمک های مردمی ساماندهی شود، مشکلات بهتر حل می‌شد.

وی با بیان اینکه ما در سازمانها یکی از کارهایی که انجام می دهیم این است که نیروها را با رویکرد عمومی سازمان تطابق دهیم، خاطر نشان کرد:وقتی نیروها را همسو با اهداف سازمان می‌کنیم، وارد مسوولیت اجتماعی می‌شویم. ما در ایران از موضوعات و نتایج دستاوردها یادداشت برداری نمی کنیم و‌حتی گزارشهای سازمانی مکتوب نمی‌شود. به همین دلیل بنگاه‌های اقتصادی ما به فرد متکی هستند.

با اشاره به اینکه ما نیازمند گزارش نویسی و شفافیت هستیم تا به آن استناد کرده و‌به نسل های بعدی هم‌ نتایج تجربیات منتقل شود، ادامه داد: هرچه وارد حوزه شفافیت سازی برویم و از ایهام فاصله بگیریم وارد شفاف سازی می‌شویم. چون تاکنون شفاف سازی مناسبی نشده جامعه واکنش منفی نشان می‌دهد.  در حالی که نوشتن گزارش اول به خود ما و بعد ذی نفعان کمک میکند که به مسوولیت اجرایی برسیم.

 

ثبت نام