دکتر ببران : تحولات در روابط عمومی آن را پویاتر کرده است 

استاد ارتباطات با بیان اینکه روابط عمومی با برنامه‌ریزی، می‌تواند سازماندهی و‌رهبری را در دست بگیرد ودر این موقعیت سازمان کارآمد را شاهد باشیم، گفت: تحولات در روابط عمومی آن را پویاتر کرده است.     

به گزارش روابط عمومی گراف دی ، صدیقه ببران، استاد حوزه ارتباطات در پنل «مدیران ارشد، روابط عمومی و استراتژی تعامل این دو بازوی مهمِ» چهارمین رویداد گراف‌دی با اشاره به تجربه خود در آموزش، روابط عمومی‌و روزنامه‌نگاری، اظهار داشت: سوال اصلی این است که چه تعاملی بین مدیران ارشد و‌روابط عمومی‌ها باید باشد؟ اگر پستی را در نظر بگیریم، باید حتما مجموعه جایگاهی نیز برای آن پیش‌بینی کرد. از سال‌های گذشته تاکنون تحولات به ما نشان می‌دهد که قبلا روابط عمومی صرفا تبلیغاتچی ومدافع سازمان بوده است که اکنون تغییر رویکرد داده است.

وی با بیان اینکه تحولات در روابط عمومی آن را پویاتر کرده است، افزود: اگر قرار است این پست تشریفاتی نباشد، تصویرسازی هم در آن شکل می‌گیرد. همان اندازه حوزه مدیریت ما از مدیریت کلاسیک خارج و به عرصه نوین وارد شده‌، نگاه جدیدی هم به مدیریت مشارکتی داشته است.

در چنین مدیریتی، روابط عمومی با برنامه‌ریزی، می‌تواند سازماندهی و‌رهبری را در دست بگیرد ودر این موقعیت سازمان کارآمد را شاهد باشیم.

ببران با اشاره به اینکه اینجا روابط عمومی‌ جایگاه خاصی خواهد داشت، تصریح کرد: چنین مدیر نوینی می‌تواند روابط عمومی ‌نوینی هم داشته باشد. اگر قرار است روابط عمومی مورد اعتماد قرار گیرد و‌تصمیم‌سازی کند، باید مدیر نیز او را پذیرفته و او را باور داشته باشد. یکی از روش‌های مهم‌‌ مدیریت مدرن هم همین‌موضوع است.

استاد حوزه ارتباطات به اقدام نوین وزیر نیروی وقت در سال 96 اشاره کرد و گفت:  وزیر نیرو سال ۹۶ اولین بار بود برای انتخاب یک‌ مدیر فراخوان گذاشت. من اولین‌مدیری بودم که انتخاب شدم. اما نزدیک ۱۲۰ مدیرعامل اینچنین انتخاب شدند. در آن‌دوره روابط عمومی اثرگذاری مناسبی داشت. در عصر کنونی اگر روابط عمومی بیش از حد اغراق کند، نتیجه عکس می‌دهد.

 روابط عمومی باید برنامه خود را به مدیر توضیح داده و آن را به او بقبولاند. نکته دیگر اینکه روابط عمومی باید طوری عمل کند تا مدیر قبول کند تا در کنار بازدید سرزده، در مراسم مختلف حضور یابد.

ببران با بیان اینکه درست است که نقش روابط عمومی در اینکه مدیر ارشد چه کسی است هم اثرگذار دارد، تصریح کرد: اما در صورتی روابط عمومی برنامه داشته باشد، می‌تواند اقدام موثری نیز به ثمر بنشاند. از وظایف روابط عمومی‌ این است، مورد اعتماد رئیس باشد. ایجاد شهرت، ‌اعتبار سازمانی و‌حرفه‌ای ‌گری لازمه یک روابط عمومی تست که پیشرفت بدون آن میسر نیست.

 

ثبت نام