دکتر جوانمردی: براهمیت انعطاف‌پذیری سیاستی در حوزه ارتباطی تاکید کرد 

 

 

مدیر عامل شرکت فنآپ با اشاره به اینکه روابط عمومی خوب کمک ‌می‌کند ‌یک‌ «سازمان» دیده شود، نه «روابط عمومی»، گفت: روابط عمومی باید در کنار انعطاف‌پذیری سیاسیتی، در بحران‌ها آمادگی سیبل‌ شدن را داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی گراف دی ، شهاب جوانمردی، مدیر عامل شرکت فنآپ در چهارمین رویداد گراف‌دی که 27 فروردین در صندوق نواوری و شکوفایی ریات جمهوری برگزار شد، گفت: پذیرفتن این دعوت بازمی‌گردد به این طنز که روابط عمومی مثل خورشید است اگر به آن نزدیک ‌شوید، می‌سوزید و‌در صورتی از آن فاصله بگیرید، یخ می‌زنید. برای همین ‌من سعی می‌کنم که ارتباط و‌فاصله را حفظ کنم.

وی با بیان اینکه در سازمان و شرکت‌ها یکی از جدی‌ترین چالش‌ها با روابط عمومی این است که از فضای کسب ‌‌کار دور هستند، گفت: اگر فرض کنیم هر کدام از واحدها تخصص خود را نگاه کنند و‌کلیت را درک نکرده باشند، سرمنشأ مشکلات خواهد بود. در هر سازمانی باید به حد کفایت با ساختار شرکت آشنا شد.

جوانمری با اشاره به اینکه در حوزه راهبردی باید به این نکته توجه شود که روابط عمومی قرار نیست جای مدیر تصمیم‌ گیری کند، ادامه داد: در حوزه اجرا هم مدیر عامل یا مدیر ارشد نباید مداخله کند و‌باید امور را به روابط عمومی بسپرد. گاهی در اجرای کارها به جایی می‌رسیم که سلایق حاکم است. در این شرایط باید مدیر روابط عمومی مسایل جزئی را که مشکلاتی در روابط ایجاد می‌کند، شناسایی و رفع کند.

مدیر عامل شرکت فناپ با بیان اینکه ما در سازمان‌ها خیلی اوقات با مدیرعامل دانای کل برمی‌خوریم، تصریح کرد: مدیر دانای کل تخصص دیگران را به رسمیت نمی‌شناسد و کسی که حرفش را تایید کند را متخصص می‌دهند. در این سازماندهی کار کردن، چه در جایگاه روابط عمومی و چه در سایر امور طاقت‌فرساست.

جوانمردی با اشاره به اینکه در خصوص‌ مدیران نشسته و‌ایستاده هم باید بگوییم در سازمان‌ها با چنین مدیرانی مواجه هستیم‌که تا زمانی کاری به آن‌ها محول نشود، فعالیتی نمی‌کنند، گفت: روابط عمومی از جنس مدیریت ایستاده است و‌باید حواسش باشد که اگر نیاز است، موضوع را پوشش دهد یا به عنوان مدیریت ریسک، با توجه به موقعیت و شناخت مخاطب، در نقش‌ مشاور عمل کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد هستیم که در برخی سازمان‎ها بخش محتوایی در برخی امور با روابط عمومی چالش دارد، تصریح کرد: هیچ راه حل مشخصی برای این امر وجود ندارد و بسته به شرایط ‌موضوع باید تصمیم‌گیری کرد. مساله حوزه فعالیت یا حاکمیت باعث می‌شود واحدهای سازمانی از جمله روابط عمومی از کارکرد خود خارج شده و اثرگذاری خود را نداشته باشند.

مدیرعامل شرکت فن‌آپ با اشاره به لزوم انعطاف‌پذیری روابط عمومی در امور مختلف درون سازمانی، گفت: موضوع بعدی این است که روابط عمومی چقد منعطف است و آیا می‌تواند در صورتی واحد دیگری نتوانست به مسوولیت خود عمل کند، آن را پوشش دهد؟ وقتی ما چارچوب ذهنی را در دنیای مملو از تغییر، ثابت می‌دانیم، انعطاف‌پذیر نخواهیم بود. مساله دیگری که در حوزه روابط عمومی شاهد هستیم این است افراد در روابط عمومی از صنعتی به صنعت دیگری می‌روند و به جای اینکه دغدغه آن‌ها حوزه ارتباطات سازمان باشد، به فکر ارتباطات شخصی هستند.

جوانمردی خاطر نشان کرد: درباره دانای کل مدیرعامل گفتم. اما باید متذکر شوم که این امر در روابط عمومی هم صدق می‌کند. این اعتماد بنفس در ‌مقام مرجعیت در رفتارهای روابط عمومی همچون سم است. روابط عموی که نداند چطور با مخاطبان ارتباط بگیرد و ‌‌جامعه مخاطب را به روز کند، می‌تواند برای سازمان مضر باشد. این امر در حالی است که روابط عمومی خوب کمک ‌می‌کند ‌یک‌ «سازمان» دیده شود، نه «روابط عمومی».اگر روابط عمومی، یک سازمان را به ظهور و‌ بروز نرساند، موفق نیست و نتوانسته به وظایف اصلی خود عمل کند.

وی با بیان اینکه وقتی فضای کسب و ‌کار در حال تغییر است سازماندهی هم جدید شده و‌ابزار و‌مدیا هم‌ به روز‌می‌شود که باید ابزارهای لازم در این زمینه را بشناسیم، گفت: برای تأثیرگذاری بر افراد، مخاطب جدید را چقدر شناسایی کرده‌ایم‌؟ روابط عمومی که به این امور توجه نکند، قابل اتکا نیست. علاوه بر این، روابط عمومی باید در بحران‌ها آمادگی سیبل‌ شدن را داشته باشد. اما اکنون در دوره حاضر روابط عمومی‌‌ها چقدر انعطاف‌پذیری سیاستی دارند؟ گاهی در یک‌م وضوع مشخص باید انعطاف‌پذیر باشیم. روزی بابت یک نخود لازم است روابط عمومی محکم‌ جلو برود. اما گاهی در موضوع خاص باید سکوت کند. انعطاف‌پذیری سیاسیتی مولفه‌های روابط عمومی‌موفق است که باید به آن توجه داشت.

چهارمین دوره رویداد گراف‌دی با شعار «روابط عمومی معتمد، مدیریت مقتدر»  در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.


  

ثبت نام