حضور فعال مجتمع دانش بنیان «دانش‌و‌فناوری بامداد» در چهارمین رویداد بزرگ «گراف دی»

چهارمین رویداد «گراف دی» ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ با همکاری و میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، با شعار «روابط عمومی معتمد و مدیریت مقتدر» برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانش و فناوری بامداد، این مجتمع دانش بنیان با ارائه راهکارهای فناورانه و نوآورانه در حوزه آموزش و پلتفرم های آموزشی، از یک سو با تربیت نیروی مستعد کارآمد در حوزه فناوری اطلاعات برای ورود به صنعت و از سوی دیگر با ارائه راهکارها و معرفی استعدادها به کسب و کارها و سازمان ها، نقش تعاملی در این راستا ایفا می کند.

این در حالی است که به گفته سعید کریمی دبیر اجرایی رویداد گراف دی، محور کلیدی این رویداد نیز تعامل های سازمانی است به طوری که تعامل میان مدیران ارشد و روابط عمومی نقش تاثیرگذار در راستای تحقق اهداف مورد نظر سازمان ها دارد، از این رو در چهارمین رویداد گراف‌دی، موضوع تعامل میان عناصر یادشده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بنابراین گزارش، مجتمع دانش‌بنیان «دانش و فناوری بامداد» به‌عنوان یکی از مراکز نوین آموزش‌های منتهی به اشتغال، در بخش نمایشگاهی این رویداد نیز حضور فعال خواهد داشت تا به ارائه آخرین دستاوردهای خود در  حوزه دانش و آموزش فناورانه در میان استادان و بازیگران عرصه ارتباطات و روابط عمومی کشور بپردازد.

به حاضران در این همایش مدرک آموزشی مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری بامداد ارائه می‌شود.

چهارمین رویداد گراف دی به‌صورت تعاملی برگزار خواهد شد و همزمان بر بستر آپارات گراف‌دی، اسکای روم و اینستاگرام گراف‌دی و صندوق نوآوری و شکوفایی پخش خواهد شد.

گفتنی است گراف‌دی، رویدادی در حوزه روابط عمومی است که با گردهم آوردن کارشناسان و فعالان این حوزه، زمینه‌ موثری را برای ارتباط پایدار و عمیق میان آن‌ها فراهم می‌سازد.

ثبت نام